Yli 1000 allekirjoitusta bussin 231 lakkauttamista vastaan

 

16.03.2015

 

HSL:n päätös lakkauttaa bussin 231 liikennöinti syysliikenteen alussa on saanut aikaan paljon vastarintaa. Viime tiistaina Sellon kirjastolle kokoontui yli 100 henkeä bussiliikenneiltaan ja netissä avoinna olleen adressin on allekirjoittanut yli 1000 henkeä. Kolmen kaupungin alueella toimivat neljä kaupunginosayhdistystä - Leppävaara-seura muiden mukana - allekirjoittivat kannanoton, joka lähetettiin HSL:n hallitukselle, jotta se purkaisi päätöksensä bussilinjan 231 lakkauttamisesta.

 

Voit lukea kannanoton täältä.