Havainnekuva oppilaitoksen sijoittumisesta. Oppilaitoksen kaava-alue rajattu punaisella katkoviivalla.

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Keskuspuiston ammattiopiston toimitalohanke erotettiin omaksi kaavaksi Puustellinmäellä

 

08.03.2016

 

Puustellinmäen asemakaavamuutosehdotus on juuri asetettu nähtäville. Se koskee Keskuspuiston ammattiopiston (ent. Arla-instituutin) uutta toimitaloa ja muistukset tulee lähettää kaupungille 5.4.2016 mennessä.

 

Puustellinmäelle lähemmäksi asemaa rakennettaviin uusiin oppilaitosrakennuksiin tulee sijoittumaan 530 opiskelijaa ja yli 120 työntekijää. Oppilaitos oli aiemmin osa laajempaa Puustellinkallion asemakaavaa, joka oli nähtävillä vuosi sitten. Nyt oppilaitoshanke on erotettu omaksi kaavaksi, koska se on tarpeen rakentaa ennen laajemman Puustellinkallion kerrostaloalueen rakentamista.

 

Suunnittelualueella sijaitsee Mäkkylän vanhakylätontti, jolla toteutettiin viime vuonna mittavat arkeologiset kaivaukset. Kylätontin keskiaikaiset kerrokset ovat poikkeuksellisen hyvin säilyneet. Kaivausalueella on löytökerroksia, jotka ajoittuvat aina nuorempaan rautakauteen, mahdollisesti viikinkiaikaan asti. Espoon kaupunginmuseon tavoitteena on tutkia aluetta vielä lisää, jotta voidaan varmistaa, että alue on tutkittu perusteellisesti. Maanomistaja Invalidisäätiö suhtautuu myönteisesti lisätutkimuksiin. Ne ehditään tehdä ennen oppilaitoksen rakentamisen aloittamista.

 

Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä muistutusten esittämistä varten Sellon kirjastossa sijaitsevasa yhteispalvelu-pisteessä ajalla 7.3. - 5.4.2016. Kaavaehdotukseen ja sen liitemateriaaliin voi tutustua aineistopankki.espoo.fi -sivuilla.

 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoitetut muistutukset kaavaehdotukseen tulee jättää 5.4.2016 klo 15.45 mennessä kaupungin kirjaamoon. Tällöin tulee ilmoittaa kaavan nimi ja aluenumero (Puustellinmäki 110517) sekä omat yhteystiedot.

 

Tervetuloa!