Onko ostareilla tulevaisuutta?

 

31.01.2014

 

Miten käy Viherlaakson ja Karakallion ostareille? Miten turvataan kauppa ja muut palvelut muualla kuin Leppävaaran keskuksessa? Ratkaisu on sekä kaavoittajien että paikallisten asukkaiden käsissä.

 

Leppävaaran ympärillä on monta vireää kaupunginosaa, jotka ovat rakentuneet oman keskustansa ja ostarinsa ympärille.


Espoon ensimmäinen suurmyymälä Maxi-Market avasi ovensa 1971. Lähiseudulla oli lukuisia Elannon, Helsingin Osuuskaupan ja yksityisten kauppiaiden myymälöitä, mutta asioinnin suuntautuessa automarkettiin myymälöitä alettiin sulkea nopeutuvaan tahtiin. Vuosien mittaan ostaritkin ovat menettäneet kauppoja ja asiakkaita. Sellon myötä asiointi on keskittynyt yhä selvemmin yhteen kauppakeskukseen.


Nyt joutuu kysymään, miten ostari voi menestyä tulevaisuudessa.


Ostoskeskus lähiön ytimessä


Tyypillisiä espoolaisia lähiöitä ovat Viherlaakso ja Karakallio. Niiden ostoskeskukset rakennettiin 1960-luvulla. Tärkeimmät palvelut pyrittiin kokoamaan paikalliseen keskukseen lähelle asukkaita. Kuitenkin 50 vuodessa tarpeet muuttuvat ja vanhat ratkaisut menettävät vetovoimaansa. Aikanaan vilkas torikauppa on kuihtunut lähes kokonaan. Vaikka ostareita on uudistettu ja kohennettu aika ajoin, uutta nousua ei ole saatu aikaan.


Karakalliossa on jälleen herätty kehittämään ostaria. Ostoskeskusyhtiö pyrkii yhteistyössä Espoon kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa saamaan aikaan muutoksia ostoskeskuksen alueen kaavaan. Tavoitteena on saada alueelle liiketilojen rakennusoikeuden lisäksi myös asuinrakentamisen rakennusoikeutta. Silloin uuden ostoskeskuksen palveluille olisi enemmän kysyntää ja rakennushankkeesta tulisi taloudellisesti toteutuskelpoinen.


Lähderantaan on noussut muutamassa vuodessa uudet marketit ja niiden yhteyteen lukuisia pienempiä liikkeitä. Vaikka tilojen välillä ei olekaan sujuvia kulkuyhteyksiä, liikekeskus tarjoaa monipuoliset palvelut alueen asukkaille. Viherlaaksossa ostoskeskus ei ole pystynyt säilyttämään vetovoimaansa. Uusia kauppoja ja toimitiloja on sijoitettu hajalleen eri puolille aluetta. On menetetty mahdollisuus rakentaa uusi toimiva keskus.


Kaupunki kasvaa ja kehittyy


Alueiden kaavoittamisella pystytään ohjaamaan liiketoimintojen sijoittumista. Asukkaiden kannalta olisi eduksi, jos erilaisia palveluja, niin julkisia kuin yksityisiäkin, koottaisiin yhteen.


Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on vireillä Karakallion ja Viherlaakson kehittämissuunnitelma. Siinä selvitetään 1960-luvuilla rakennettujen lähiöiden palvelujen turvaamista ja ostoskeskuksien kehittämistä, alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja jalankulkuyhteyksien parantamista esteettömiksi. Näkyviä tuloksia saadaan aikaan kovin hitaasti.


Suur-Leppävaarassa on vireillä merkittäviä uusien asuinalueiden kaavoitushanketta mm. Kerassa ja Vermontien alueella. Toivottavasti alueiden lähipalvelut toteutetaan samaan tahtiin asuntorakentamisen kanssa paremmin kuin Suurpellossa on käynyt.


Kaupunkirakennetta hajottaa uusien kauppojen rakentaminen yksittäin ja suurten ketjujen vaatimusten mukaisesti. Hyvä esimerkki on Karaporttiin erilleen nykyisistä keskuksista rakennettava marketti. Vaikka uusi kauppa on tervetullut lähiasukkaiden ja alueella työssä käyvien kannalta, heikentää se osaltaan Viherlaakson ja Karakallion ostareiden menestysmahdollisuuksia. Liikennevirrat näyttävät ohjaavan liiketilojen sijoittumista enemmän kuin asuminen.


Liiketilojen rakentaminen ja kehittäminen on liiketoimintaa. Kun kannattavuus alkaa heiketä, kiinteistöä ei kehitetä. Päivittäistavarakaupan kadottua seuraavat muut liikkeet perässä. Usein samalla menetetään muutkin lähipalvelut, kuten postin asiointipiste ja pankkiautomaatti. Ostareiden palvelujen pitää uusiutua ja vastata asukkaiden tarpeita.


Verkkokauppa on nopeasti muuttamassa kaupan rakenteita ja tavaravirtoja. Olisi tärkeää, että asukkaille olisi tarjolla pakettien noutopisteitä päivittäisen asioinnin yhteydessä. Vireä ostari on luonteva paikka asiamiespostille ja pakettiautomaatille. Ostarin kuihtuessa nämäkin palvelut etääntyvät kauppakeskuksiin.


Me päätämme


Kyselyissä lähipalveluja pidetään tärkeinä, mutta päivittäiset hankinnat tehdään sieltä, mistä ne saadaan edullisimmin ja vaivattomimmin. Teemme joka päivä omalla ostokäyttäytymisellämme päätöksiä ostareiden tulevaisuudesta. Muutos on jatkuvaa ja tulemme saamaan sellaisia lähipalveluja kuin ansaitsemme.


Esko Uotila on Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmän sihteeri. Ryhmä seuraa alueen kaupunkirakenteen ja palvelujen kehittämistä ja järjestää asukastilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.


www.suurleppavaara.info

 

Lue myös aiemmin julkaistuja blogeja.