Suur-Leppävaaran 9 suurinta kunnallistekniikkahanketta vuonna 2023. Lähde: kuvakaappaus kaupunkitekniikan keskuksen sovelluksesta.

 

 

Hatsinanpuiston kunnostaminen Oopsin ympäristössä on yksi ensi vuoden suurimmista kunnallistekniikan hankkeista Leppävaarassa. Kuva Oopsista tammikuulta 2021, Markku Salmi.

Kaupungin kunnallistekniikan investoinnit Leppävaarassa vuonna 2023

 

30.12.2022

 

Suur-Leppävaaran kunnallistekniikan hankkeet vuonna 2023 kartalla. Ympyrän koko kertoo hankkeen suuruusluokan. Lähde: Kuvakaappaus kaupunkitekniikan keskuksen sovelluksesta.

 

Espoon kaupunkitekniikan keskus on julkaissut mielenkiintoisen avoimen aineiston, jonka avulla voi tarkemmin tutkia, millä alueilla ja millaisiin töihin vuoden 2023 budjetin käyttösuunnitelmaan varattu sadan miljoonan potti nyt kuluu.

Koko kaupungin sadan miljoonan potista (100 M€) on jaettu alueille 60 M€ ja loput 40 M€ koostuu hankkeista ja suunnitelmista, joita ei ole tarkemmin kohdistettu millekään alueelle. Näitä alueille kohdistamattomia hankkeita ovat mm. Kaupunkiradan
jatkeen rakentaminen ja suunnittelu sekä Raide-Jokerin rakentamisen loppuun saattaminen. Molemmat liittyvät Leppävaarankin kehittämiseen. Kaupunkiradalle on osoitettu 10 M€ ja ratikalle 8 M€.

Suur-Leppävaaran kunnallistekniikan alueprojekteille on käyttösuunnitelmassa varattu yhteensä 11,3 M€. Kanta-Leppävaaran osuus suuralueen rahoista on lähes 8 M€ ja muun suuralueen osuus on 3,3 M€.
 
Kanta-Leppävaaran kunnallistekniikan rahat jakaantuvat alueittain ja käyttötarkoitukseltaan vuonna 2023 seuraavasti:

 

3 M€ käytetään Perkkaa-Vermoniityn-Vermon alueilla, josta isoin osa (2 M€) kuluu Hatsinanpuiston kunnostamiseen Oops toimistotalon ympäristössä. Lisäksi mm. viimeistellään Vermonniityn alueen uusia katuja (Uuno Kailaan katu, Kaarlo Sarkian katu ja Vermontien eteläosa) sekä tehdään pääpyöräreittien kehittämissuunnitelmia Laajalahden baanaa ja Tarvonbaanan länsiosaa varten.

2,7 M€ käytetään Pohjois-Leppävaarassa pääosin kahdessa hankkeessa eli Urheilupuiston ja Leppävaaranraitin perusparannusprojektien loppuun saattamiseen.

 

1,8 M€ käytetään Etelä-Leppävaarassa ja potti kuluu pääosin suunnittelutyöhön, joka tarvitaan Leppävaaran asematerminaalin tilapäisjärjestelyjä varten siksi aikaa, että uusittu asematerminaali saadaan rakennettua osana kauppakeskus Sellon laajennusprojektia.

loput 0,5 M€ on osoitettu Lintuvaarassa, Mäkkylässä ja Uusmäessä sijaitseviin paikallisiin projekteihin. Huomattavin näistä on Veteraanitien saneeraus Uusmäessä välillä Muskettitie ja Vanha Hämeenkyläntie (0,25 M€). Lisäksi on mm. varattu suunnittelurahaa Lintulaaksontien jatkeelle välillä Helmipöllönmäki-Vihdintie. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös Vanhan Hämeenkyläntien liittyminen Lintulaaksontiehen.

 

Hankkeita ja niihin osoitettuja rahasummia voi tarkastella tarkemmin alueittain linkin takaa.

 

Lähde: kuvakaappaus Suur-Leppävaaran hankkeista.