Ainakin 80 000 näkökulmaa Leppävaaraan

 

17.01.2014

 

Demokratia on sitä, että kansalaiset saavat vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Näinhän se yksinkertaisesti voidaan määritellä. Siis leppävaaralaisten tulisi voida vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.

 

Keitä ovat leppävaaralaiset ja miten heidän mielipiteensä saadaan selville?

 

Suur-Leppävaaran asukasluku vuonna 2013 oli 63 000 henkeä (Lähde: Helsingin tietokeskuksen julkaisemat tilastolliset aluesarjat). Kun otetaan vuoden aikana muuttaneiden määrä (12 500 henkeä) ja alueella muualta työssäkäyvät, voidaan todeta, että ainakin 80 000 ihmisellä on omiin kokemuksiin perustuva näkökulma Leppävaaraan.

 

Meitä on moneksi

 

Erilaisia leppävaaralaisia ovat mm:
- lapset: runsaat 12 000 alle 15-vuotiasta lasta
- lasten vanhemmat: yli 17 000 henkeä, jos lasketaan vain lastensa kanssa asuvat
- yksinasujat: yli 10 000 henkeä
- työssäkäyvät: yli 31 000 henkeä (vuonna 2010)
- työttömät: vajaat 2 000 henkeä (vuonna 2010)
- eläkeläiset: ainakin 8 000 henkeä
- muut kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvat: yli 11 000, joista muuta kuin ruotsia puhuu lähes 7 500 henkeä

 

Leppävaaralaisia ovat hekin, joiden olohuone oli ennen remonttia Läkkitorilla. Lukisin tähän joukkoon myös merkittävän osan alueella työtätekevistä (vuonna 2010 heitä oli 30 000 henkeä) tai opiskelevista. Kaikilla erilaisilla ryhmillä on erilaisia kokemuksia ja tietoja Leppävaarasta.

 

Erilaiset kokemukset synnyttävät erilaisia mielipiteitä siitä, miten aluetta tulisi kehittää.

 

Erilaiset näkemykset esiin

 

Joku painottaa turvallista elämää ja perinteiden kunnioittamista, toinen rikasta kaupunkikulttuuria ja luonnon kauneutta ja kolmas asukkaiden tasavertaista mahdollisuutta vaikuttaa alueen kehitykseen ja hyötyä siitä. Blogeissa tullaan varmaankin painottamaan, että Leppävaaran kaupunkitiloja tulisi kehittää ihmisystävälliseen suuntaan ja että alueen luontoa tulisi suojella. Myös turvallisuuskysymykset nousevat toivottavasti esiin.

 

Joku haluaa painottaa taloudellista menestystä, sillä jos raha ei liiku Leppävaarassa, elinkeinot kuihtuvat. Myös tehokkuutta tarvitaan. Jos esimerkiksi terveysaseman palvelut kangertelevat, niitä haetaan muualta. Huonosti sujuva liikenne taas panee välttämään koko aluetta. Myös näitä teemoja blogeissa tullaan varmaankin käsittelemään.

 

Blogipalstan tavoitteena on myös antaa myönteinen kuva Leppävaarasta nykyaikaisena asuinalueena, jossa ongelmia ei lakaista maton alle, vaan ne otetaan rohkeasti käsittelyyn. Parhaimmillaan tällainen asenne ehkäisee, usein perusteettoman, kielteisen julkisuuden haittavaikutuksia.

 

Monenlaisia blogeja

 

Blogipalsta ei välitä yhdenlaista näkemystä Leppävaaran asioista, vaan pyrkii edistämään keskustelua erilaisten näkemysten kesken. Toivottavasti myös blogien tyylilaji vaihtelee niin, että vakavien asiatekstien seassa julkaistaan myös yllättäviä ja hauskoja kirjoituksia. Pyrimme saamaan palstalle uuden kirjoituksen kahden kolmen viikon välein.

 

Blogikirjoituksia on lupautunut laatimaan monipuolinen joukko Leppävaaran elämänmenoa seuraavia kirjoittajia. Palsta ei kuitenkaan ole rajattu vain ammattikirjoittajien ajatusten esittelyfoorumiksi, vaan jos sinulla idea tai kirjoitusluonnos voit lähettää sen palstan toimittajalle (yhteystieto alla). Voimme yhdessä yrittää tehdä ideastasi tai tekstistäsi julkaisukelpoisen.

Jussi Melkas

seura(at)lepuski.fi

 

Lue myös aiemmin julkaistuja blogeja.