Näkymä Leppävaaranraitilta 26.1.2021. Kuva Tapio Lipasti

 

 

 

 

Mitä Leppävaaranraitille nyt suunnitellaan?


27.01.2021


 

Panoramakuva Raitilta sekä aseman että urheilupuiston suuntaan syksyllä 2018. Raitin perusparannuksen suunnittelu alkoi tässä vaiheessa asukkaiden ja suunnittelijoiden kesken toteutetulla raittikävelyllä, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä parantamistarpeista. Kaupungin ideana on myös jatkaa Raittia yhtenäisellä standardilla suunniteltuna yhteytenä urheilupuistoon asti. Kuva Tapio Lipasti

 

Leppävaaranraitin kehittämisen yleissuunnitelma on valmistunut ja kaupunkitekniikan keskus kutsuu asukkaita sen esittelytilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään etänä verkossa keskiviikkona 10.2.2021 klo 15 alkaen.

 

Projektipäällikkö Heli Enberg esittelee suunnitelman ja siihen tehtyjä tarkistuksia syksyllä kommenteilla olleen luonnoksen jälkeen. Samalla kuullaan hankkeeseen vaikuttavista muista tekijöistä kuten viemäri- ja vesihuoltoverkoston korjaustarpeista. Saamme myös tietoa jatkossa tehtävien yksityiskohtaisten rakentamissuunnitelmien aikataulusta. Useaan osaan jaettavan rakentamisen toteuttamisjärjestyksestä ja ajoituksesta ei kuitenkaan ole vielä mitään tietoa. Esittelyosuuden jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä.


Tilaisuuteen voi liittyä ilman erillisten ohjelmien lataamista oman tietokoneen selaimella. Järjestäjät suosittelevat tietokoneen käyttöä, sillä esiteltäviä kartta-aineistoja voi olla hankala seurata puhelimen tai tabletin pieneltä näytöltä. Osallistuminen puhelimella ja tabletilla onnistuu myös, mutta tämä edellyttää Teams-sovelluksen lataamista.

Tilaisuuden esittelyosio nauhoitetaan ja siitä julkaistaan tallenne kaupungin verkossa olevalla hankesivuilla. Verkkosivulla selostetaan myös hankkeen tähänastiset vaiheet.