Leppävaaranraitin uudistamisen alue rajattu kartalle punaisella katkoviivalla. Tulossa oleva remontti koskee raittia Konstaapelinkadulta eteenpäin. Muulle raitille ja Läkkitorille suunnitellaan toiminnallisia parannuksia mm. alueen rauhoittamiseksi läpiajoliikenteeltä.

Leppävaaranraitin uudistuminen etenee

04.02.2020

 

Leppävaaranraitti on keskeinen kevyen liikenteen yhteys asemalta radan pohjoispuolisen keskuksen halki. Lähivuosina raittia odottaa remontti, jonka yhteydessä raitille rakennetaan jatke Urheilupuistoon asti. Uudistamisen suunnittelemiseksi on valmistunut LOCI maisema-arkkitehtien tekemä Leppävaaranraitin tarveselvitys. Selvityksessä on kartoitettu hankkeen tarpeellisuutta ja nykytilanteen muutostarpeita sekä esitetty alustavia ideoita ja vaihtoehtoja jatkosuunnittelua varten. Raporttia esiteltiin asukkaille 28.1.2020 Sellon kirjastossa kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa.


Suunnittelu tulee olemaan monivaiheinen. Nyt valmistuneen tarveselvityksen jälkeen tehdään tarkempi yleissuunnitelma ja arvioidaan toteuttamisen kustannuksia. Yksityiskohtaisen katu- ja puistosuunnitelman laadinta alkaa vasta tämän jälkeen. Tällöin myös päätetään millaisissa osissa ja millä aikataululla edetään toteutukseen. Tähän vaiheeseen päästäneen noin vuoden päästä. Vasta tämän jälkeen päätetään rakentamisesta, joka jaetaan useampaa osaan ja usealle vuodelle. Mitään isoa työmaata ei ainakaan lähiaikoina ole näköpiirissä.


Asukkaiden toiveita on kiitettävästi kartoitettu suunnittelun pohjaksi. Raitin vehreyttä arvostetaan ja se halutaan säilyttää. Kävely- ja oleskelualueluonnetta halutaan vahvistaa. Paikoin villiksi äitynyttä autoilua ja pyöräilyä halutaan rajoittaa.


Asukastilaisuudessa pidetyt kaksi esitystä löytyvät linkeistä Loci Arkkitehtien tarveselvityksen esittely ja Mika Rantalan esitys.

 

Raitin kehittämisestä voi käydä käydä keskustelua seuran facebookissa (@leppavaaraseura) sekä kaupungin ylläpitämässä facebookryhmässä Tehtävä Leppävaarassa.