Suunnittelualueen sijainti.

Lähde: Mäkkylänkuja asemakaavan muutos, alue 116201, OAS. Asianumero 3935 / 10.02.03 / 2019.

Klikkaa kuvaa isommaksi.

 

 

Havainnekuva lintuperspektiivissä luoteeseen päin.

Lähde: Mäkkylänkuja asemakaavan muutos, alue 116201, OAS. Asianumero 3935 / 10.02.03 / 2019.

Klikkaa kuvaa isommaksi.

Mitä tapahtuu Mäkkylän vanhalle koulualueelle?

19.03.2020

 

Mäkkylän vanha koulualue jää tarpeettomaksi, kun Boställsskolan ja -daghem siirtyvät syksyllä 2021 valmistuvaan uuteen Monikon koulukeskukseen. Tilalle halutaan asumista ja kaupunki on käynnistänyt alueen kaavamuutoksen. Suunnitelmien valmisteluaineisto eli ns. OAS on parhaillaan nähtävillä. OAS on lyhenne sanoista osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on suunnittelun vaihe, jossa esitetään, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa suunnitelmiin voi vaikuttaa.

 

Kaupungin omistama vanha asuintalo osoitteessa Mäkkyläntie 22.


Suunnittelua pohjustettiin vuosi sitten pidetyllä ideakilpailulla ja tähän liittyneellä suunnitteluvarauksella. Kilpailun voitti Skanskan ja Ikean yhdessä kehittämään BoKlok-konseptiin perustuva idea. Mäkkylänkujan kohteessa tämä tarkoittaa. että on ”tarkoitus toteuttaa yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista kylämäiseen ympäristöön, jolla on vahva luontosuhde. Puurakentamisella on tässä tärkeä rooli.” Sitaatti on ote nähtävillä olevasta OAS-asiakirjasta.


Kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista, BoKlok-konseptista ja arkkitehtitoimisto Konkretin laatimasta viitesuunnitelmasta käytiin vilkasta keskustelua Ammattiopisto Liven asukastilaisuudessa (11.3.), jossa oli paikalla noin 30-40 mäkkyläläistä. Yleiskeskustelun jälkeen ajatusten vaihto jatkui kolmessa työpajassa.


Asukastilaisuudessa esille nousseita mielipiteitä


Alueen rakentamisen kokonaismäärää (25 200 kerros-m²) kritisoitiin, varsinkin kuin se oli lyöty lukkoon jo kaavaa edeltäneessä ideakilpailuvaiheessa. Kerrosalamäärän kerrottiin vastaavan noin 250 asuntoa ja noin 500 asukasta. Arvion epäiltiin olevan alakantissa, sillä nykyään rakennetaan melko pieniä asuntoja.


Tiiviin alueen arveltiin tuottavan paljon yksityisautoliikennettä - varsinkin kun alueella ei ole hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, eikä näköpiirissä ole yhteyksien merkittäviä parannuksia lyhyellä tähtäimellä. Uudelle alueelle oli suunnitelmissa osoitettu vain yksi liittymä Mäkkyläntiehen ja risteysalueen pelättiin tukkituvan. Myös Kehä ykkösen meluhaitoista ja pienhiukkasista oltiin huolissaan.


Alueelle esitettyä kauppavarausta pidettiin hyvänä, joskin huomautettiin että hankkeelle ei ole vielä tiedossa operaattoria. Kylätilan ja kaupan paikkaa toivottiin vaihdettavaksi. Samoin esitettiin tutkittavaksi, löytyykö edellytyksiä säilyttää alueen vanhin, 1930-luvulla rakennettu talo osoitteessa Mäkkyläntie 22. Se on kaupungin omistuksessa.


OAS on parhaillaan virallisesti nähtävillä ja mielipiteitä voi jättää 7.4.2020 asti. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua hankkeen sivulla. Sieltä löytyy myöhemmin myös asukastilaisuudessa esitelty aineisto ja yhteenveto työpajojen tuloksista.


Seuraava suunnitteluvaihe on asemakaavaehdotus, jonka kerrottiin tulevan nähtäville arviolta syksyllä 2020.