Lepuskin urheilupuistoon suunniteltavat uudet Monikonaukean jalkapallokentät sijoittuvat Monikonpuron ja ns. Kuntokiharan väliin. Kartalla olevat merkinnät ovat netistä löytyviä linkkejä, joissa kommentoidaan ja havainnollistetaan kenttien sopeutumisesta maisemaan. Selostukset löytyvät tästä linkistä.

 

Monikonaukealle uudet jalkapallokentät

 

19.08.2020

 

Monikonaukea sijaitsee Lepuskin urheilupuistossa Monikonpuron ja ns. Kuntokiharan välissä. Kaupunkitekniikan keskus on aloittanut tälle alueelle kahden jalkapallokentän suunnittelun täydentämään ja korvaamaan nykyistä tarjontaa. Kenttäkapasiteetti vähenee, kun stadionia vastapäätä olevalle alueelle jossain vaiheessa nousee uusi urheiluhalli Kameleonten. Hallin rakentamisaikataulusta ei vielä ole tietoa. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta on vireillä valitus. Paikalla on nyt vuokraviljelyssä oleva viljapelto.


Suunnitelmaluonnosta voi kommentoi sähköpostitse suoraan alueen suunnittelijalle osoitteeseen lisa.nora@espoo.fi. Kommentointiaikaa on 31.8.2020 asti.


Pitkän päälle uudet kentät ovat varmasti tarpeellisia, sillä suositun lajin harrastajia on paljon. Luonnonystävien kannalta on harmillista, että peltoaukean viljelty alue supistuu entisestään. Viljelypalstojen tulevaisuutta suunnitelma ei uhkaa.


Asiakirjojen mukaan tavoitteena on vaiheistaa rakentaminen niin, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vain toinen kentistä eli Stadionin puoleinen kenttä ja siihen liittyvät reitit, hulevesi- ja muut rakenteet.


Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.