Pikaratikka Alberganespalle?

 

22.06.2015

 

Leppävaara-seura toivottaa modernin ja ympäristöystävällisen Raide-Jokeri -pikaratikan tervetulleeksi Lepuskiin. Kannanotossaan ratikkalinjan hankesuunnittelmasta seura kuitenkin esittää, että arvokasta Alberganespan kirsikkapuistoa ei pidä ilman tarkempaa suunnittelua uhrata raidekäytävälle. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole varauduttu raiteisiin Espalla. Raiteiden rakentamisen edellytykset tulee tutkia normaalilla asemakaavan muutoksella, jolla taataan myös asukkaiden ja muiden asianosaisten kuuleminen. Alberganespan rakentamisedellytykset tulee selvittää ennen hankepäätöksen hyväksymistä. Asemakaavamuutoksen pohjaksi on samalla tutkittava raidekäytävälle lisää vaihtoehtoisia linjauksia niin, että alkuperäistä puistokatukokonaisuutta voidaan säilyttää mahdollisimman suuressa määrin.

 

Ratikkasuunnitelmat olivat kommentoitavina verkossa juhannukseen asti projektin infosivuilla raidejokeri.info Katso seuran kannanotto.