Klikkaa kuvaa isommaksi!

Kutsu info- ja keskustelutilaisuuteen

 

03.01.2015

 

Maanantaina 19.1.2015 klo 17.30 - 19.30 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden entisen Arla-instituutin eli nykyisen Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteen alueella Puustellinkalliossa vireillä olevan kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista. Ammattiopistolle on tarkoituksena rakentaa kokonaan uudet toimitilat ja oppilasasuntolat sekä muuttaa merkittävä osa nykyisestä oppilaitosalueesta kerrostaloasumiselle. Tilaisuus pidetään Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteessä (osoite: Puustellinmäki 4-6).

 

Suunnittelualue on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa, mutta vireillä on maakauppa Invalidisäätiö Ortonin ja JM Suunnittelualueen laajuus on noin 7,6 hehtaaria ja nykyinen rakennusoikeus on reilut 33 000 neliötä, josta on käytetty vain noin 13 000 neliötä. Alustavissa suunnitelmissa rakennusoikeus tuplattaisiin. Uutta oppilaitosta varten tästä käytettäisiin noin 15 000 - 16 000 neliötä ja loput olisi pääosin asuntoja. Kerrosalamäärät mahdollistaisivat asunnot jopa 1000 uudelle asukkaalle.

 

Kaavamuutoksen periaatteet on käsitelty kaupunkisuunnittelu lautakunnassa 10.12.2014. Alueella on selvitystä vaativia luonto-, maisema ja kulttuurihistoriallisia arvoja, joista lautakunta on edellyttänyt raportoimista. Asiakirjat löytyvät täältä.