Alberganespan puiston hiekkakenttä säilyy ennallaan, puistoravintolan vieressä oleva pieni leikkipaikka poistetaan turvallisuussyistä ja tilalle tehdään kivetty oleskelualue pergoloineen. Kaikki puiston puoleiset parkkipaikat kadun varresta poistuvat, mutta kentän kohdalle jää viisi pysäköintipaikkaa. Myös Espan joulukuusen paikka siirtyy sivummalle.

Nyt on aika kommentoida Raide-Jokerin katusuunnitelmia

09.03.2019

 

Raide-Jokerin rakentamiseksi tarpeelliset yksityiskohtaiset katusuunnitelmat ovat nyt Leppävaaran alueen osalta nähtävillä muistutusten esittämistä varten maanantaihin 18.3.2019 asti.

 

Suunnitelmapaketti kattaa Raide-Jokerin osat alkaen Linnoitustieltä ja jatkuen alas Alberganesplanadin, Leppävaarankadun, Alberganpromenadin ja asema-aukion kautta Kehä ykkösen alittavaan Hevosenkenkään asti. Katusuunnitelman mukaan Raide-Jokerin rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 aikana.

 

Asiakirjoihin voi tutustua verkossa tai niitä voi käydä katsomassa Otaniemessä teknisen ja ympäristötoimen uudessa asiakaspalvelussa, osoite: Tekniikantie 15, 2. krs.

 

Katusuunnitelmat ovat yksityiskohtaisia suunnitelmia, joilla pikaraitiotie sovitetaan paikkaansa kaupunkiympäristössä. Uuden ratikkalinjan vaikutuksia kaupunkiympäristöön kuvataan suunnitelmassa mm. näin:


”Uusilla puuistutuksilla ja nurmipintaisella raitiotiellä kohennetaan Linnoitustien kaupunkikuvallista ilmettä. Leppävaaran ydinkeskustassa Alberganpromenadilla ja Alberganesplanadilla hyödynnetään nykyisiä luonnonkivipinnoitteita ja paasikivimuureja. Niitä täydennetään uusilla saman korkean laatutason omaavilla ratkaisuilla. Alberganesplanadin kirsikkapuuistutuksista poistetaan läntisin rivi raitiotien alta ja pohjoispään lipputangoista muodostuva taideteos pienenee 10 tankoon. Näistä muutoksista huolimatta puistoalueen kokonaisluonne säilyy nykyisen kaltaisena. Puiston eteläpään esteettömyyttä parannetaan.

 

Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien sähköistyksen vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet. Jotta katutilasta saadaan harmoninen, samoja pylväitä hyödynnetään mahdollisimman paljon katuvalaistuksessa. Myös raitiotien pysäkeille suunniteltu oma tunnistettava ilme erikoispylväineen ja katoksineen tuo uuden elementin katutilaan.”

 

Muistutus on toimitettava nähtävilläolon aikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös kaupungin asiointipisteiseen Sellossa.

 

Linkeissä otteita katusuunnitelmapiirustuksista Alberganespan puiston kohdalta

 

Poikkileikkaus läntiseltä Alberganesplanadilta, oikealla olevasta puistosta poistuu yksi puurivi. Kuvassa ei näy korkeita sähköpylväitä ja niihin ripustettavia ajojohdinrakenteita, jotka ovat uusi elementti katukuvassa.

 

Alberganpromenadin Sellon puoleinen osa on pikaraitiotien käytössä ja pysäkeiltä tulee uusi sisäänkäynti kauppakeskukseen. Kaupunki toteuttaa erillishankkeena pysäkkien kattamisen.