Remontoitava alue Raitin vanhalla osalla, jonne työt siirtyvät elokuussa 2022, kun työt Lintuvaarantien länsipuolella on saatu valmiiksi. Vanhalla Raitilla otetaan työn alle ensimmäisenä Raitin pohjoispäässä olevat alueet. Punaisella merkityn paksun katkoviivan eteläpuolella työn aloitetaan vasta loppuvuodesta 2022. Kaikkineen valmista pitäisi olla elokuussa 2023.

 

 

Ote Ruusupuiston istutussuunnitelmasta. Puistoon istutetaan muun muassa 7 eri lajia olevaa jaloruusuua, yhteensä noin 400 kpl.

Raitin remontti alkaa

 

15.04.2022

 

 

Leppävaaranraitin perusparannusta Konstaapelinkadun ja Urheilupuiston välillä on suunniteltu jo vuodesta 2018 asti. Itse rakentaminen on nyt alkamassa keväällä monien vaiheiden jälkeen. Suunnitelmien mukaan Raitille on tulossa todellinen kasvojen kohotus.

Kaupunkitekniikan keskus on juuri avannut remontille uudet hankesivut, joilta asukkaat saavat tietoa rakentamisesta ja töiden etenemisestä, samoin kuin mm. tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Urakalla on hyvin kireä aikataulu. Kaikkineen valmista pitäisi olla jo elokuussa 2023, jolloin Leppävaaran Urheilupuistossa järjestetään isot nuorten EM-yleisurheilukisat. Raitin halutaan silloin olevan edustuskunnossa.

Nyt alkava remontti koskee ”vanhalla” Raitilla osuutta Konstaapelinkadulta Hippoksen talolle asti. Tämän lisäksi parannetaan Muurarinaukiolta raitilta erkaneva yhteys Urheilupuistoon ja siellä aina Urheiluaukiolle asti ulottuen. Sen sijaan työt eivät koske Raittia Konstaapelinkadusta asemalle päin, eikä Läkkitoria. Ne perusparannettiin 2010-luvun puolivälissä.

 

Urheilupuiston puoleinen pää valmiiksi jo syksyyn mennessä

 

Työt etenevät osa-alue kerrallaan. Heti keväällä tulee työn alle Lintuvaarantien alittavalta tunnelilta Urheiluaukiolle johtava kevyenliikenteen reitti. Sitä koskevat suunnitelmat löytyvät hankesivujen asema- ja katupiirustuksista nimillä Veräjänpellonreitti, Veräjäpelto ja Loviselundinpuisto.

Tämän osuuden on määrä valmistua jo tänä vuonna elokuuhun mennessä, ennen koulujen alkua. Töihin kuuluu maapohjan vahvistamista ja hulevesien viemäröinnin uusimista sekä tele- ja sähkötöitä. Myös kasvillisuutta uusitaan ja reitin varrelle saadaan uusia penkkejä ja roska-astioita. Asemapiirustuksista löytyvät tarkemmat tiedot myös istutettavista kasveista ja puista. Liikenteenohjaustakin uusitaan ja tällä osuudella pyöräily ja jalankulku on jatkossa erotettu omille kaistoilleen.

 

Vanhan raitin kiveys kokonaan uusiksi

 

Syksyllä 2022 työt siirtyvät vanhan Raitin puolelle. Tästä on hankesivuilla 5 erillistä
katu- ja asemapiirustusta (raitin etelä-, keski- ja pohjoisosat sekä Rinkelin- ja Muukalaispuistot). Mittavin työ tulee olemaan Raitin vanhan kiveyksen uusiminen. Lisäksi Raitin varren puistoihin ja aukioille asennetaan useita uusia penkkejä ja istuksia. Myös Ruusupuiston huonossa kunnossa olevat rakenteet ja istutusaltaat uusitaan, ja puisto saa uudet ruusuistutukset. Samoin Rinkelin- ja Muukalaispuiston pohjoisosan leikkivälineitä ja varustusta uusitaan.

Urakka-alueelle istutetaan kaikkiaan tuhansia pensaita, perennoja ja kukkasipuleita sekä noin 60 puuta. Raitin ja puistojen valaistusta uusitaan. Uutta kiveystä asennetaan lähes 8000 neliötä. Poispurettavista betonikivistä osa käytetään uudelleen Rinkelipuistossa ja loput annetaan asukkaille. Urakoitsija organisoi kierrätyksen ja tiedottamisen.

 

Aikatauluista

 

Urheilupuiston puoleiset työt valmistuvat loppukesästä 2022. Raitilla voidaan remontista huolimatta järjestää vielä TMK:n kuukausimarkkinoita, samoin kuin Raittikarnevaalit 3.9.2022, kunhan tapahtuma-alue jää Maalarin- ja Leipurinaukioiden eteläpuolelle. Tällä osuudella työt aloitetaan vasta loppuvuodesta 2022. Ruusupuiston uusistutukset ajoittuvat keväälle 2023. Näillä näkymin Ruusupuisto säilyy vanhassa kuosissaan vielä tämän kesän.

 

Remontoitava alue Lintuvaarantien länsipuolella, jossa töiden on määrä valmistua jo loppukesästä 2022. Urheilupuiston puoleisen urakka-alueen raja kulkee Lintuvaarantien alikulussa ja se on korostettu kartalle paksulla punaisella katkoviivalla. Kuva perustuu hankesivun urakkakarttaan, johon on havainnollisuuden vuoksi lisätty ”maamerkkejä” reitin varrelta.