Säterinpuistontie alittaa kaupunkiradan. Havainnekuvassa näkymä
Turuntieltä Leppävaarankadun suuntaan kuljettaessa. Uusi katujakso on kaksiajoratainen, sen molemmin puolin kulkevat kaksikaistaiset pyörätiet ja rinnakkainen jalkakäytävä. Läntistä jalankulku- ja pyörätietä voidaan käyttää lumisina talvina hiihtoreittinä. Tukimuureihin on suunniteltu luontoteemaista pintakäsittelyä.

Lähde: Ramboll, Säterinpuistontie, alikulkusillan kaukalon ja tukimuurin pintakäsittelyvaihtoehdot, dia 3, 20.4.2022.

 

(Klikkaamalla kuvia isommaksi).

Katusuunnitelmia nähtävillä: Säterinpuistontien jatke Turuntielle ja Ratsukadun levennys

 

30.08.2022

 

Katusuunnitelmaehdotukset Säterinpuistontien jatkeen rakentamiseksi Leppävaarankadulta Turuntielle sekä Ratsukadun leventämiseksi neljäkaistaiseksi ja siihen liittyvät jalankulku- ja pyörätiemuutokset ovat parhaillaan nähtävillä muistutusten tekoa varten 12.9.2022 asti. Molemmat suunnitelmat kytkeytyvät parhaillaan ajankohtaiseen Rantaradan jatkon rakentamiseen. Esillä oleviin suunnitelmiin kuuluu myös Monikonpuron uoman siirtoa ja pieni pätkä Rantaradan suuntaista uutta pyöräilybaanaa.
 
Säterinpuistontien jatke on uusi katuosuus, joka alittaa rautatien sekä parhaillaan yleissuunnitteluvaiheessa olevan Rantaradanbaanan. Säterinpuistontien jatke on voimassa olevien asemakaavojen mukainen, mutta on jäänyt odottamaan kaupunkiradan jatkeen rakentamista.

 

Nyt nähtävillä olevat katupiirustukset olivat jo keväällä luonnosvaiheen kommenteilla Otakantaa.fi-palvelussa. Silloin moni kommentoija toivoi, että Ratsukadun länsipuolen kävely- ja pyörätiet säilytettäisiin. Nyt nähtävillä olevassa ehdotuksessa ne kuitenkin poistetaan. 

 

Entä miten käy Kilon kartanon tammikujan?

 

Säterinpuistontien jatke osuu lähelle Kilon kartanon suojeltua tammikujaa. Huolena on ollut, joudutaanko rakentamisen yhteydessä joku yli 200 vuotiaista tammista kaatamaan. Valitettavasti yksi puista, nykyisen kevyen liikenteen väylän pohjoisreunassa on katusuunnitelmassa merkitty kaadettavaksi. Onneksi toinen vaaravyöhykkeessä ollut tammi (kuvassa vasemmalla) kuitenkin voidaan säilyttää. Muilta osin katusuunnitelmien alue ei osu puukujanteelle.

 

Keväällä 2020 otetussa kuvassa näkyvät Monikonpuron varren kaksi tammea Kilon kartanon tammikujan päässä. Kesällä tarkistettujen suunnitelmien mukaan vasemman puolinen puu voidaan säilyttää, mutta oikeanpuolinen on kaatolistalla. Kuva: Arja Salmi

 

Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkossa hakusanoilla "Säterinpuistontie, Turuntie ja Ratsukatu sekä Rakuunanpuisto". Suunnitelmista käydään keskustelua myös Tehtävä Leppävaarassa -facebookissa.

 

Muistutukset katusuunnitelmista tulee osoittaa tekniselle lautakunnalle 12.9. mennessä osoitteella: PL1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi

 

Rantaradanbaanan yleissuunnitelmat ovat myös paraikaa kommentoitavina
Otakantaa.fi-palvelussa