Yhdistysten yhteistyötä varten koottiin yhteinen nettisivusto

Suur-Leppävaaran visio 2060, jota ylläpitää Esko Uotila Asukkaiden Espoosta. Sivustolle on jo koottu paljon taustatietoa uudesta yleiskaavasta ja sen laadinnasta. Visiosivustolla myös raportoidaan hyvin alkaneen yhdistysten yhteistyön seuraavista askelista, kunhan on tavattu kaupunkisuunnittelijat yhteisessä työpajassa.

Suur-Leppävaaran tavoitteita ja toiveita Espoon uuteen yleiskaavaan 2060

 

05.03.2023

 

Suur-Leppävaaran kaupunginosatoimijat kokosivat tammikuun alussa voimansa, kun yhdistyksiin oli saatu tietopyyntö koota suuralueen tavoitteita ja toiveita kaupungin uutta yleiskaavaa varten. Hyvin sujuneen yhteistyön tuloksena syntyi yhteinen vastaus, joka lähetettiin kaupunkisuunnittelijoille (3.3.2023).


Kaupunkisuunnittelijat pyysivät yhdistysten koottuja näkemyksiä kuudesta laajasta teemasta suuralueen kehittämiseksi: kaupungin kasvu ja tulevaisuuden skenaariot, asuminen ja rakentaminen, liikkuminen ja liikennejärjestelmä, keskukset ja niiden palvelut, virkistysalueet ja luonnon monimuotoisuus sekä työpaikka-alueet.
 
Leppävaara-seura kutsui suuralueen yhdistykset kokoon ja mukaan saatiin hienosti 11 alueella toimivaa kaupunginosa- ja omakotiyhdistystä sekä edustajat Asukkaiden Espoosta ja Espoon palstaviljelijöiltä.
 
Eikä yhteistyö jää vielä tähän. Seuraavaksi yhdistysten edustajat on kutsuttu yhteiseen työpajaan keskustelemaan kaupunkisuunnittelijoiden kanssa yleiskaavan tavoitteista (ti 14.3.2023).
 
Kaikkineen kaupungin yleiskaavan laatiminen on pitkäkestoinen prosessi. Hyväksymisvaihe valtuustossa on vasta vuonna 2027. Ensimmäinen virallinen nähtävilläolo asukkaillekin on vasta noin vuoden päästä ja toinen siitäkin vielä vuoden tai parin päästä. Niinpä asukasyhteistyön aloittaminen jo näin suunnitelman tavoitevaiheessa on ilahduttavaa uutta toimintaa kaupungin taholta. Toivottavasti näin myös saadaan asukkaiden ääni paremmin kuuluviin.