Kuvakaappaus Tehtävä Leppävaarasta kaupunkimallista.

 

 

Visualisointi radan yli rakennettavasta asemasillasta Lintuvaarantien suunnasta.

 

 

Visualisointi asemalaiturilta Sellon puolelta.

 

Havainnekuvat: Tuomas Wichmann/Arkkitehtitoimisto Helin&Co ja

Max Hartman/Arkkitehtitoimisto SARC.

 

 

Tervetuloa Leppävaaran keskuksen suunnitelmien verkkoesittelyyn

 

08.05.2020

 

Leppävaaran keskus on isojen muutosten edessä. Alueemme projektinjohtaja

Mika Rantala järjestää tiistaina 12.5.2020

klo 16-17 verkkoseminaarin, jossa tutustutaan näihin ajankohtaisiin asemakaavasuunnitelmiin. Esittely perustuu kolmiulotteiseen Tehtävä Leppävaarassa -kaupunkimalliin, jossa alueemme kaavasuunnitelmia on havainnollistettu virtuaalisesti. Tilaisuus on samalla opastusta tämän monipuolisen mallin pyörittämiseen ja kommentointiin. Seminaari järjestetään Leppävaara-seuran toiveesta.


Suunnitelmien verkkoesittely on avoin kaikille kiinnostuneille ja siihen pääsee osallistumaan ao. ajankohtana tätä linkkiä klikkaamalla. Tilaisuus taltioidaan ja se on katsottavissa myöhemmin samasta linkistä.


Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee virallista kaavaehdotusta keskiviikkona 13.5.2020.

 

Tiistain verkkoesittely on epävirallinen. Nähtäville tulevasta kaavaehdotuksesta järjestetään myöhemmin virallinen asukastilaisuus. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä kaupungin verkkosivuilla.


Leppävaaran keskuksen muutoksen tavoitteet on kirjattu esityslistalle seuraavasti:

 

- keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräily-ympäristön laajentaminen
- keskustan kehittäminen yhtenäisenä kokonaisuutena
- pohjoisen ja eteläisen keskuksen välisen kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen epätasapainon tasaaminen
- Turuntien siirtäminen lähemmäksi rata-aluetta
- Lintuvaarantien linjauksen muuttaminen, jotta siten, saadaan tilaa asuntokorttelille
- osoittaa tilaa asumiselle ja toimistoille, liiketiloille, hotellille sekä jalankulkusillalle, joka johtaa Sellon kauppakeskuksen uuteen laajennusosaan
- uusi jalankulkusilta tarjoaa tilaa palveluille ja toimii matkakeskuksena, josta on yhteydet junalaitureille.
- toteuttaa Läkkitorin yhteyteen uusi puisto, jonka kasvillisuudella pystytään hillitsemään alueen tuuliolosuhteita ja parantamaan alueen viihtyisyyttä
- mahdollistaa liikekeskuksen laajentuminen bussiterminaalin päälle, jolloin alle jäävälle terminaalille muodostuu säältä suojattua odotustilaa
- järjestää terminaalista esteettömät yhteydet niin liikekeskukseen, ylikulkusillalle kuin maanalaiseen pysäköintiin
- kehittää liityntäpysäköintiä molemmin puolin Turuntietä lisäämällä paikkojen määrää nykyisestä noin 480:stä 600:aan