Vuosikokouksen henkilövalinnat

17.04.2017

 

Arja Salmi valittiin seuran vuosikokouksessa edelleen jatkamaan seuran puheenjohtajana. Uutena varsinaisena jäsenenä johtokunnassa aloittaa Maija-Liisa Metsola ja uusina varajäseninä Olli Lehtonen ja Markku Toivonen. Erovuorossa olleista varsinaisista jäsenistä Raija Ahonen, Timo Haukilahti ja Tapio Lipasti jatkavat johtokunnassa, samoin varajäsenet Marjatta Karjalainen ja Pirjo Myllys.

Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan aina kahden vuoden toimikaudeksi eli nyt valitut henkilöt valittiin vuosille 2017-18. Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on kuitenkin vain yksi vuosi. Uusi johtokunta pitää järjestäytymiskokouksensa 24.4.2017, jolloin valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja sovitaan tarkemmasta työnjaosta johtokunnan työskentelyssä.

Seuran vuosikokous pidettiin 10.4.2017 Sellon kirjastolla ja siellä hyväksyttiin kaikki sääntömääräiset asiat johtokunnan esitysten mukaan. Toimintasuunnitelmaan lisättiin esteettömyysasiat. Katso myös lyhyt kuvayhteenveto seuran toimintavuodesta 2016.