Kunniamaininta kotiseutuneuvos
Arja Salmelle


12.03.2015

 

Espoon vapaaehtoisverkosto on myöntänyt kunniamaininnan kotiseutuneuvos
Arja Salmelle Leppävaara-seurasta "ansioituneesta vapaaehtoistoiminnasta" seuraavin perusteluin: "Arja Salmi ansaitsee kunniamaininnan Leppävaara-seuralle tekemästään pitkäaikaisesta, pyyteettömästä ja arvokkaasta työstään suur-Leppävaaralaisten hyväksi."