Plussia ja miinuksia jakamaan

23.06.2019

 

Nyt on harvinainen tilaisuus osallistua ja vaikuttaa Leppävaaran keskuksen suunnitteluun. Leppävaaranraitin kehittämiskysely on avoinna kesäkuun loppuun. Kaupunki haluaa kehittää raitistamme keskeisen yhteyden asemalta urheilupuistoon ja samalla parantaa korjauksen tarpeessa olevaa kunnallistekniikka. Täältä pääset vastaamaan kyselyyn.

 

Verkkokyselyssä pyydetään kommentoimaan kahta karttavaihtoehtoa, jotka on eroteltu värein (sininen ja oranssi). Vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan kummastakin voi vapaasti valita kommentoitavia kohteita neljällä kohdetyökalulla:

 

1) mikä on kohteessa mielestäsi hyvää
2) mikä on mielestäsi huonoa
3) voit kertoa oman kehitysideasi ja
4) voit esittää myös vapaita kommentteja.
5) Lisäksi voi kommentoida muiden vastaajien tekemiä kommentteja

 

Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, joka on luvattu esitellä ensi syksynä ja saatuja tuloksia käytetään raitista laadittavan yleissuunnitelman pohjaksi. Yleissuunnitelmassa lasketaan uudistustyön toteuttamiskustannukset ja vasta sen jälkeen alkaa yksityiskohtainen suunnittelu. Tähän kaikkeen kuluu helposti parikin vuotta. Kun toteutuskin jaettaneen useampaan osaprojektiin, niin mitään nopeita ratkaisuja ei ole odotettavissa.

 

Huomaa, että kysely toimii huonosti puhelimella, koska kommentoitava kuva on suurehko. Tabletilla ja tietokoneella toimii parhaiten. Vastauksia voi halutessa lähettää myös kaupungin palautekanavaan. Katso myös uutinen kaupungin nettisivuilta.

Kuuntele raitin suunnittelussa mukana olevan maisemasuunnittelijan selostus Lepuskissa-puheohjelmasta.

Raitin kehittämisestä ehtii vielä käydä keskustelemassa projektinjohtaja Mika Rantalan asukasvastaanotolla torstaina 27.6.2019 klo 16-17 Cafe Zoceriassa.