Raitinvarren "Ruusupuisto" sai paljon kiitosta kyselyssä, mutta sekin
kaipaa perusparannusta ja sinne kaivataan penkkejä.

 

 

Leppävaaranraittia ollaan kehittämässä keskeisenä kevyen liikenteen
yhteytenä asemalta urheilupuistoon asti. Urheilupuistoon kääntyvä reitti erkanee kuvassa etualalla näkyvältä Muurarinaukiolta Lintuvaarantien alitse. Oikealla taustalla pilkottaa Muukalaispuiston suosittu "hämäkäkki"-kiipeilyteline, jonka kaupunki haluaisi siirtää pois.

Onko raitilla kaikki hyvin?
– nettikyselyn yhteenveto

14.11.2018

 

Lokakuun lopulla toteutettiin raittikävely Leppävaara-seuran, Asukkaiden Espoon ja Espoon kaupungin yhteistyönä. Kävelyreitti kulki Leppävaaran urheilupuistosta Läkkitorille. Kävelyllä arvioitiin reitin ja sen aukioiden tilaa ja tehtiin parannusehdotuksia. Samanaikaisesti toteutettiin seuran oma nettikysely, johon oli vastausaikaa 4.11.2018
asti. Kyselyyn saatiin 30 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille.

 

Tiivistelmä nettikyselyyn kohteittain saaduista vastauksista on luettavissa verkosta.


Kyselyaineiston tulokset on toimitettu alueen suunnittelijoille, ja ne on yhdistetty itse kävelyllä tehtyihin havaintoihin ja parannusehdotuksiin. Kaupungin asiantuntijat käyvät nyt läpi syntyneen aineiston ja arvioivat tehtyjä ehdotuksia. Tämän jälkeen pidetään uusi
tilaisuus, jossa vielä yhdessä asukkaiden kanssa arvioidaan esitettyjä toimenpiteitä sekä kehitetään suunnitelmia eteenpäin. Raitin ja sen aukioiden kehittämiseksi kaupunki haastattelee myös alueella toimivia yrittäjiä.

 

Kuvat: Tapio Lipasti/18.10.2018