Julkaistut historia-artikkelit

Albergan taajaväkinen yhdyskunta 1921–1956 (14.02.2020)

Alberga viime vuosiadan vaihteessa (04.05.2018)

Albergan fajanssitehdas (18.11.2013)

Albergan kartanolla kummittelee (24.08.2018)

Albergan Sähkö (18.02.2014)

Albergan tiilitehdas (21.10.2013)

Elfvikin Kivimäki (20.10.2021)

Epätoivottu kosija (27.9.2023)

Gransin kestikievari 200 vuotta (29.09.2022)

Gransinmäen kadonnut_maailma (19.11.2021)

Harakan alkuvaiheita: Kirjailija, punaupseeri, ja liikemies tilanomistajana (07.02.2015)

Hemputa, Huspu ja Pusukallio (21.02.2015)

Hätäaputöitä ja ranskalaisia peltiputkia Leppävaarassa (21.12.2020)

Ilmari Kianto Leppävaarassa (27.06.2014)

Joulun viettoa Albergassa sata vuotta sitten (23.12.2013)

Juho Ikonen – kelloseppä, keksijä ja elämäntaiteilija (25.11.2013)

Kansalaismuistipiiri 20 v ja Leppävaaran kronikka 2022 (05.03.2022)

Kasimir Leinon Leppävaaran vuodet (07.04.2014)

Kauan sitten kadonnutta huvilaidylliä Mäkkylän virkatalon mailla (06.01.2014)

Kivikausi Leppävaarassa (28.04.2021)

Koripalloa Lepuskin metsissä 50- ja 60-luvuilla (01.04.2014)

Koulusta ammattiin 60-luvun Lepuskissa (16.12.2014)

Kruununnimismies Berglundin kuolema (24.03.2021)

Kuuselan kauppa (02.12.2013)

Kuvakulmia Leppävaaran kartanoon (01.03.2015)

Kuvia Leppävaaran eteläpuolen puretuista ja säilyneistä rakennuksista ja huviloista (24.04.2018)

Laajalahden laivaliikenne (11.11.2013)

Lapsuuteni joulut Leppävaarassa (16.12.2013)

Leppävaara ennen Albergan kartanoa (27.9.2023)

Leppävaaran arkkitehtiyhteisö (27.11.2014)

Leppävaaran bussiliikenteen historia (07.02.2014)

Leppävaaran kievarit ja krouvit (11.05.2014)

Leppävaaran kotirintama (29.11.2019)

Leppävaaran maalinnoitus (11.10.2023)

Leppävaaran suuri kasvupyrähdys 1905 (09.01.2015)

Leppävaaran taistelu 11.4.1918 (04.05.2018)

Lepuskin kaikkien aikojen joulut (03.12.2021

Lintuvaaran, entisen Harakan_palstoitus (23.01.2015)

Maxin vintillä (21.11.2020)

Muistoja lapsuuteni Leppävaarasta (09.12.2013)

Muistoja lapsuuteni Leppävaarasta 1930- ja 1940-luvuilta (30.12.2013)

Muistojen Maxi (03.11.2021)

Mäkihyppyä Lepuskin metsissä (06.01.2014)

Mäkkylan mustalaisleiri (25.10.2023)

Nälänhädät, sodat ja taudit Leppävaarassa 1300–2000 (22.09.2020)

Perkkaan kappeli muistotilaisuus (21.04.2022)

Retki Lepuskin valleille (03.03.2014)

Ruukinrannan sataman historia (17.03.2014)

Saksalainen Suomi ja Leppävaaran taistelu 1918 (05.05.2018)

Sata kivijalkakauppaa (04.02.2022)

Stoge tulee! (13.04.2014)

Susia Leppävaarassa (19.12.2020)

Säveltäjä ja musiikintutkija Armas Launis (10.03.2014)

Turvepehkusuon paukku (04.05.2014)

Uusi historiakirja Etelä-Leppävaarasta (20.03.2018)

Valonheitinpatteri Mäkkylän Komendantinmäellä (22.04.2014)

Vanhan Leppävaaran komein talo, jota ei koskaan rakennettu

(17.09.2016)

Vanhat kartat (03.11.2023)

Vanhoja Leppävaaran valokuvia netissä (07.02.2018)

Victor Ek ja Loviselund Albergassa (24.03.2014)

Viivin ja Villen juhannus Leppävaarassa (23.06.2018)

Värikästä boheemielämää Harakassa (20.11.2014)

 

 

Gransinmäen kievari

Asumisen pitkät juuret Leppävaarassa

 

Leppävaarassa on asuttu pitkään, jo paljon ennen kuin Albergan kartano perustettiin 1620-luvulla. Kaupunginosa on saanut nimensä kartanosta, joka juhlii 400-vuotista historiaansa. Nykymuotoinen Leppävaara on syntynyt useassa eri vaiheessa.

 

Leppävaaran vanhimmat talot


Rakennushistorian näkökulmasta Leppävaara on nuori alue.  Leppävaaran vanhin säilynyt rakennus on 1830-luvulla rakennettu Gransinmäen kievari Vanhalla Maantiellä Metropolia ammattikorkeakoulun vieressä. Tunnetuin ja merkittävin historiallinen rakennus on vuonna 1874 valmistunut sokeritehtailija Feodor Kiseleff nuoremman ”Sokerilinna” eli Albergan kartanon uusi päärakennus. Kehä ykkösen itäpuolella Perkkaalla on tallella kartanon vanhemman päärakennuksen terassipuutarhan jäänteitä 1700-luvulta. Komeita kiviterasseja kunnostettiin kesällä 2013 osaksi Vanhan Albergan puistoa. Gallen-Kallelan Tarvaspään museon kahvilana nykyisin toimiva "Fiskarstugan" kuului sekin aikoinaan Albergan kartanon maihin. Albergan kartanon vaiheista kerrotaan lisää mm. Leppävaara-seuran julkaisemassa kotiseutuelokuvassa ja historiikissä.


Jälkiä eri vuosikymmenien rakentamisesta

 

Nykymuotoonsa Leppävaara alkoi kasvaa 1900-luvun alussa valmistuneen rautatien myötä. Rautatieseisakkeen ympärille alettiin pian rakentaa uutta huvilayhdyskuntaa. Etäämmälle asemasta nykyiseen Lintuvaaraan syntyi legendaarinen Harakan työväenasuntoalue Bergansin tilan ja Leppävaaran kartanon maille. Muutamia esimerkkejä sadan vuoden takaisesta asutuksesta on onneksi saatu säilymään Etelä-Leppävaarassa Friisinmäen huvila-alueella, Gransinmäellä, Veräjäkallion kupeessa uimahallille johtavan tien varressa sekä Perkkaalla Pellavaniementien varressa samoin kuin Ruukinrannassa.


Leppävaara oli 1950-luvun lopulle asti pelkästään pientalojen aluetta. Ensimmäinen nykyaikainen kerrostalo valmistui vuonna 1958 osoitteeseen Postipuuntie 5. 1960-luvulla ehdittiin rakentaa muutamia kerrostaloja lisää, kunnes koko alue julistettiin vuonna 1964 rakennuskieltoon. Espoo oli alkanut kasvaa ja keskeisesti sijaitsevaa Leppävaaraa haluttiin rakentaa paljon aiempaa tehokkaammin. Pitkään jatkuneet rakennuskiellot rappeuttivat Leppävaaran pitkäksi aikaa. 1950- ja 1960-luvuilla syntyivät alueen ensimmäiset kerrostaloyhtiöt, joita oli kaikkiaan 25 kappaletta.


Radan eteläpuolinen Leppävaara edustaa nyt uusinta ja moderneinta Leppävaaraa. Etelä-Leppävaaran rakentaminen aloitettiin 1990-luvun lopulla, mutta pääosa on syntynyt vasta 2000-luvulla. Sellon laajan kauppakeskuskompleksin lisäksi radan eteläpuolella on myös laajoja toimistokortteleita, nykytermein Business Parkkeja.

1960-luvun kerrostalorakentamisen jäljet näkyvät selvimmin Puustellinmäellä ja paikoin Vallikalliossa. Puustellinmäeltä löytyy rakentamista tasaisesti eri vuosikymmeniltä, joskin viimeisetkin vanhimmat kerrostumat hävisivät Mäkkylän virkatalon päärakennuksen palossa 1990-luvulla. Uusinta rakentamista edustaa Adjutantinmäelle nousseet rakennukset entisen Televan (Valtion Sähköpaja) maille Mäkkylän puistotien varressa.

Vallikallio ja radan pohjoispuolinen keskus kauppakeskus Gallerian ympärillä ovat perusrakenteeltaan melko puhtaita 1980-luvun alueita. Muutamia viime vuosisadan alun taloja, kuten esimerkiksi Villa Åberg ja Villa Ylänne on säilynyt. Radan pohjoispuolen kerrostaloalueita on myös alettu täydentää uudella rakentamisella (mm. Leppävaaran torni, Vallikallion Helmi-kortteli, Valssikallio).

Perkkaa ja Vermo ovat perusrakenteeltaan 1970-luvulta, mutta alue on alkanut täydentyä 2000-luvun taitteessa. Uutta mittavaa rakentamista suunnitellaan parhaillaan nykyisen Perkkaan itäpuolelle mm. entisen Siemensin tehtaan alueelle (ns. Vermontien asuntoalue).

Lintuvaaran ja Mäkkylän 1900-luvun alussa syntynyt asutus on täydentynyt vuosikymmenten saatossa useassa vaiheessa. Alueella on yhä enemmän uutta rakentamista, erityisesti Lintuvaarantien molemmin puolin ja Lintukorven reunoilla.

 

Uusmäkeen ja Painiittyyn on syntynyt kokonaan uusia 2000-luvun asuntoalueita entisille Mäkkylän sotilasvirkatalon takamaille. Lintumetsässä Lintuvaaran perukoilla ja Uusmäessä on säilynyt eniten vanhoja rakennuksia ajalta ennen vuotta 1945. Uusmäessä ja Mäkkylässä on tallella yhtenäisimmät toisen maailmansodan jälkeen syntyneet rintamamiesalueet.


Varhaisimmasta historiasta löytyy monia kiinnostavia maamerkkejä kallioperän synnystä alkaen. Leppävaarassa on tehty löytöjä kivikauden asutuksesta. Karakallioon johtavan ulkoilupolun tuntumassa on urheilupuistossa näkyvissä pronssikautinen hautaröykkiö. Leppävaarantien päässä Säterinniityllä sijaitsevan golf-harjoitusalueen kupeessa on Konungsbölen keskiaikainen kylänmäki. Historialliset vaiheet täällä asuneine merkkihenkilöineen tulevat esiin myös Leppävaaran nimistöstä.


Arja Salmi